Coğrafi İşaret tescili

Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri bakımından kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş ürünü gösteren işarettir. Coğrafi işaretler, özelliklerine göre menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilir. Coğrafi işaretin tescili aynı zamanda bölgesel kalkınma ve bölgenin tanıtılması için de önem arz etmektedir. Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu ile tescil işlemleri daha da hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Bu nedenle birçok yeni başvuru gerçekleştirilmektedir.

Geleneksel ürün tescili

Coğrafi işaret kategorisinde olmayan yani coğrafi kökeni nedeniyle elde edilmiş bir özellik taşımayan, ancak benzer ürünlerden farklı geleneksel üretim ya da işleme metodu, geleneksel bileşim gibi malzemelerin kullanılmış olması halinde geleneksel üründen bahsedilir. Ancak tescil edilebilmesi için,  söz konusu ürün için tescil edilmek istenen adın  en az otuz yıldır kullanılıyor olması gerekmektedir.

TASARIM TESCİLİ

Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip olması şartıyla bir ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünümler tasarım tesciline konu edilebilmektedir. Özellikle giyim, mobilya, dekorasyon sektörlerinde yeni tasarlanan bir ürünün veya ambalajlarda yeni tasarlanan ambalajın tescil altına alınması, başkaları tarafından tasarımlarınızın kullanılmasına engel olur. Aynı şekilde uluslararası fuarlarda yer alan tasarımlarınızın da yurt dışında da tescil koruması ile korunması gerekir.

HİZMETLERİMİZ

ARAŞTIRMA

01

Marka olarak tescil ettirmek istediğiniz markanızın tescil için uygun olup olmadığı, benzer nitelikte daha önce alınmış bir markanın mevcut olup olmadığının tespiti için sicil kayıtlarında yapılan ön araştırmadır. Araştırma neticesinde markanızın tescile uygun olup olmadığı veya tescil edilmesinde herhangi bir risk olup olmadığı tarafınıza bildirilir. Herhangi bir risk mevcut ise, hukuki anlamda gerekli strateji planı tarafınıza bildirilir.

BAŞVURU

02

Araştırma sonrasında verdiğimiz bilgiler ışığında başvuru işlemlerine devam etme isteğiniz üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru işlemleriniz gerekli evraklar sizden talep edilerek başlatılır. Başvurunun önemi, marka korumanızın başvuru tarihinden itibaren başlıyor olmasıdır. Bu nedenle araştırma sonrasında, tarafımızca başvuru işlemleriniz hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

ONAY

03

Marka başvurunuza herhangi bir itiraz yapılmadığı veya itiraz yapılmış olsa bile, yapılan itiraz reddedildiği takdirde, Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurunuzun tesciline karar verir. Bu karar üzerine, yatırılan tescil ücreti sonrasında, tarafınıza marka tescil belgesi düzenlenir ve ulaştırılır. Bu aşamada, itiraz olup olmamasına göre, başvurunuz 6 ay veya 1 yıl içerisinde tescil edilmiş olur.

TOP