Marka en basit tanımı ile bir işletmenin ürün veya hizmetlerini diğer işletmenin ürün veya hizmetlerinden ayırmaya yarayan, şekil, renk, kelime gibi ifade edilebilir hususlardan herhangi biri veya bu ifadelerin kombinasyonu ile yaratılmış olan ibarelerdir.

Marka, bu anlamda, ürün veya hizmet ile işletmenin bağını güçlü kılan, tüketici nezdinde etkisi oldukça yüksek olan bir logo veya ibaredir. Dolayısıyla markanın belirlenmesi bir işletme için oldukça önemli olduğu gibi, bu markanın Türk Patent nezdinde tescil edilerek marka koruması sağlanması da o denli önemlidir.

Markanızın tescili halinde Ticaret Kanunu haricinde özel olarak düzenlenmiş Sınai Mülkiyet Kanunundan doğan birçok hak elde etmiş olursunuz. Bu şekilde ürünlerinizi ve kurumsal kimliğinizi de güvence altına almış olursunuz.

İşte Markam ile tüm marka danışmanlığı hizmetleri verilmekte olup, bulunduğunuz sektör ve hitap edilen tüketici kitlesi de değerlendirilerek logo tasarımı ve kurumsal kimlik oluşturma hizmetleri de en iyi şekilde sağlanmaktadır.

Marka tescil işlemleriniz en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

ARAŞTIRMA

01

Marka olarak tescil ettirmek istediğiniz markanızın tescil için uygun olup olmadığı, benzer nitelikte daha önce alınmış bir markanın mevcut olup olmadığının tespiti için sicil kayıtlarında yapılan ön araştırmadır. Araştırma neticesinde markanızın tescile uygun olup olmadığı veya tescil edilmesinde herhangi bir risk olup olmadığı tarafınıza bildirilir. Herhangi bir risk mevcut ise, hukuki anlamda gerekli strateji planı tarafınıza bildirilir.

BAŞVURU

02

Araştırma sonrasında verdiğimiz bilgiler ışığında başvuru işlemlerine devam etme isteğiniz üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru işlemleriniz gerekli evraklar sizden talep edilerek başlatılır. Başvurunun önemi, marka korumanızın başvuru tarihinden itibaren başlıyor olmasıdır. Bu nedenle araştırma sonrasında, tarafımızca başvuru işlemleriniz hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

ONAY

03

Marka başvurunuza herhangi bir itiraz yapılmadığı veya itiraz yapılmış olsa bile, yapılan itiraz reddedildiği takdirde, Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurunuzun tesciline karar verir. Bu karar üzerine, yatırılan tescil ücreti sonrasında, tarafınıza marka tescil belgesi düzenlenir ve ulaştırılır. Bu aşamada, itiraz olup olmamasına göre, başvurunuz 6 ay veya 1 yıl içerisinde tescil edilmiş olur.

TOP