Marka tescil işlemleri, herhangi bir itiraz söz konusu olmadığında yaklaşık 10 ay içerisinde tescil edilebilmektedir. Bu süre markanızın yayımlandığı Marka Bülteni’nin tarihine göre değişiklik gösterebilir.

Markanızın koruma süresi, başvuru tarihinden itibaren başlar ve başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre yenileme yapılarak her defasında 10’ar yıl uzatılarak koruma süresi sonsuza dek uzatılabilmektedir.

Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında; renkler, resimler, şekiller, kelimeler, harfler, sesler ve hatta hareketler dahi marka olarak tescil edilebilmektedir. Önemli olan seçmiş olduğunuz marka ibaresinin ayırt edici olmasıdır. Bu anlamda ön araştırma ve danışmanlık hizmetlerimiz ile sizi en iyi şekilde bilgilendirmeye hazırız.

  • Ön araştırma zorunlu olmayıp, marka olarak belirlemiş olduğunuz ibarenizin tescile uygun olup olmadığı veya halihazırda benzer markaların Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescilli olup olmadığının araştırılması tarafımızca önerilmektedir.

 

  • Tarafımızca gerçekleştirilecek marka ve logo tasarım işlemlerinde bu hizmet, logo tasarım hizmeti ile birlikte verilmektedir. Tasarım hizmeti alınması halinde markanız için gerekli tüm hukuki danışmanlık ve sektör araştırması sağlanmaktadır.

Belirlediğiniz markanızın bilgileri esasen marka başvuru için yeterli olmaktadır. Ayrıca herhangi bir şekil şartı olmayan örneği tarafımızca iletilecek olan bir vekâletname ile gerçekleştirilebilmektedir. Vekâletname için noter onayı gerekmemektedir.

Şirket, işletme, kamu iktisadi teşebbüsleri, şahıslar, dernekler gibi her türlü gerçek ve tüzel kişi marka başvurusunda bulunabilir.

  • Tarafınızca belirlenmiş bir markanın tescili, bizim için oldukça sorunsuz bir işlemdir. Ancak sonradan zararınıza neden olabilecek bir marka başvurusunun ne size, ne de sektörünüze bir faydası vardır. Bu anlamda öncelikli önerimiz ön araştırma yapılmasıdır. Bu araştırma sonucuna göre karar verme hakkı tabii ki sizindir.

 

  • Ancak yeni bir marka yaratmak gayesindeyseniz profesyonel araştırma ve tasarım ekibimiz ile size en yaratıcı öneriler vermeye hazırız. Türkiye’de prestij sahibi olan bir marka yaratmak bizi daha çok heyecanlandırır. Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde sayısız başvuru ve tescil bulunmasına rağmen, güvenilir ve ekonomik değer sahibi marka sayısının azlığı Türkiye’de var olan markalaşma anlayışının bir sonucudur. Bu nedenle kaliteli ve güvenilir bir marka yaratmak ve “İŞTE MARKAM” diyebilmeniz için özenle çalışmaktayız.

HİZMETLERİMİZ

ARAŞTIRMA

01

Marka olarak tescil ettirmek istediğiniz markanızın tescil için uygun olup olmadığı, benzer nitelikte daha önce alınmış bir markanın mevcut olup olmadığının tespiti için sicil kayıtlarında yapılan ön araştırmadır. Araştırma neticesinde markanızın tescile uygun olup olmadığı veya tescil edilmesinde herhangi bir risk olup olmadığı tarafınıza bildirilir. Herhangi bir risk mevcut ise, hukuki anlamda gerekli strateji planı tarafınıza bildirilir.

BAŞVURU

02

Araştırma sonrasında verdiğimiz bilgiler ışığında başvuru işlemlerine devam etme isteğiniz üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde başvuru işlemleriniz gerekli evraklar sizden talep edilerek başlatılır. Başvurunun önemi, marka korumanızın başvuru tarihinden itibaren başlıyor olmasıdır. Bu nedenle araştırma sonrasında, tarafımızca başvuru işlemleriniz hızlı bir şekilde tamamlanmaktadır.

ONAY

03

Marka başvurunuza herhangi bir itiraz yapılmadığı veya itiraz yapılmış olsa bile, yapılan itiraz reddedildiği takdirde, Türk Patent ve Marka Kurumu, başvurunuzun tesciline karar verir. Bu karar üzerine, yatırılan tescil ücreti sonrasında, tarafınıza marka tescil belgesi düzenlenir ve ulaştırılır. Bu aşamada, itiraz olup olmamasına göre, başvurunuz 6 ay veya 1 yıl içerisinde tescil edilmiş olur.

TOP